Privaatsusteave - Beauty Passion
42984
privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-42984,theme-bodega,bodega-core-1.0.1,woocommerce-no-js,,select-theme-ver-3.4,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-45876
 

Privaatsusteave

PRIVAATSUSTEAVE

Käesolev dokument kirjeldab ettevõtte praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemist alates andmete kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni.

ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Beauty Passion OÜ poolt kogutavad isikuandmed on andmed, mis on vajalikud andmesubjekti ehk kliendi enda poolt valitud teenuste broneerimiseks. Broneeringute täitmisel kogutavateks andmeteks on ees- ja perenimi, elektronposti aadress, telefoninumber. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele sh otseturustust pakkuvatele ettevõtetele, v.a. seadusest antud õigust omavatele organisatsioonidele (kohtud, prokuratuur, politsei jne). Samuti ei kasuta me teie isikuandmeid mitteeesmärgipäraselt.

PAKKUMISTE JA UUDISKIRJADE SAATMINE

Pakkumiste edastamisel kogutavad isikuandmed on: ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress. Juhul kui osalete meie poolt korraldavates loosimistes, töötleme järgmisi (isiku)andmeid: ees-ja perekonnanimi, elektronposti aadress ning võidu kättesaamisel kas elektronposti aadress või telefoninumber.

ANDMETE SÄILITAMINE

1. Teie kohta kogutud andmeid hoitakse ajavahemikul, mil kehtib seaduses sätestatud andmete säilitamise kohustus ja nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel digitaalsed isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes andmebaasis, mida administreerivad töötajad.

 

2. Kaitsmaks Teie isikuandmeid, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Meie internetivõrk on kaitstud tulemüüri ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajatega, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.

Beauty Passion e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Beauty Passion OÜ (registrikood 12193777) asukohaga Mardi 6, Tallinn, tel 5883 8884 ja e-mail info@beautypassion.ee.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse
• nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kauba kohaletoimetamise aadress;
• pangakonto number;
• kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
• klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
• Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
• Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
• Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
• Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
• Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
• Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
• Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
• Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
• Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
• Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
• Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
• E-pood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
• Isikuandmeid hoitakse Veebimajutus.ee (Elkdata OÜ) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
• Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
• Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
• Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
• Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
• Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
• Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
• Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
• Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
• Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
• Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
• E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
• E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
• Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel tel 661 9810 ja e-kiri info@riksi.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Beauty Passion OÜ
reg nr: 12193777
AADRESS
Mardi 6 10113
Tallinn, Eesti
TELEFON/ BRONEERI